srečanje skupine Žive besede

19. december 2008 ob 17:30

Pedrovo nad Branikom - hišni atelje

Ko si želimo izboljšati svoje življenje, se pogosto ne zmoremo ali ne znamo sooči-ti z vsemi občutki, ki so se v letih nabrali v nas. Dokler jih temeljito ne raziščemo, so spremembe zelo počasne, včasih celo nemogoče in vrtimo se v začaranem krogu. Na srečanjih bomo z različnimi načini samoizpraševanja odkrivali odgovo-re, rešitve in neizkoriščene potenciale, ki so že v nas, ter naredili uporaben načrt za izboljšanje na tistem osebnem področju, ki nas najbolj vznemirja. Pretakanje izkušenj, znanja, knjig, različnih zapisov, pa tudi vtisov srečanj z našimi gostujoči-mi predavatelji bo razpršilo mnoge osebne probleme.


Vabilo na srečanje