NIČ TE NE STANE

Več kot 70% državljanov Slovenije ne pozna svoje pravice, da nameni 0,5% svoje dohodnine za podporo nevladnim organizacijam. Njihov denar vsako leto ostane neizkoriščen na državnih bančnih računih, država pa kasneje razpolaga z njim po svoji presoji. Več kot 90% pravnih oseb pa ne izkoristi 3% davčne olajšave za donacije.

Ustvarjalno središče Abram je zaradi svojega delovanja na področju kulture  od Ministrstva za kulturo pridobilo status zavoda v javnem interesu in s tem pravico, da mu vsi, ki želijo podpreti njegovo delo, namenijo svojih 0,5% dohodnine. Čeprav so zneski večinoma majhni (pri dohodnini 1000 € je to le 5 €), pa vsak evro pomaga ohranjati tisti del naših programov, ki je neprofiten in za katerega ne zaračunavamo vstopnine.

NIČ TE NE STANE - le nekaj minut za izpolnitev obrazca, ki ga pošlješ na naslov DURS, p.p. 631, 1001 Ljubljana.  Za več podrobnosti si lahko prebereš navodila. Zahtevek lahko oddaš tudi preko sistema eDavki. Če si v lanskem letu prispevek namenil neki drugi dejavnosti in želiš svojo odločitev letos spremeniti, samo izpolniš obrazec in ga pošlješ na DURS - zamenjava se zgodi samodejno do preklica.

Denar, zbran iz prispevkov dohodnine, se zbira na računu Podpornega sklada Ustvarjalnega središča Abram. Več o tem, za kaj se sredstva porabijo in kako se upravljajo, pod poglavjem PODPORNI SKLAD.

Evidenca DURS-a, kdo nam je namenil del svoje dohodnine in koliko, nam žal ni dostopna.