Naše prireditve se oblikujejo v sodelovanju s številnimi sodelavci, ki pomagajo pri oblikovanju vsebin in vizije zavoda. V programskem svetu 2010/11, odprti delovni skupini, ki se zbere dvakrat letno, so:

JASNA FAKIN BAJEC
RAJKO BOŠNJAK
TOMO GODNIČ
DUŠICA GRGIČ
MILKO NOVIČ
ZALKA JEREB
TONE ROZMAN
KATJA IN ERVIN SORČ
kKATJUŠA TRAMPUŽ
IRA IN HELENA ZORKO


Umetniški vodja DNEVOV STARE GLASBE:
BOR ZULJAN