Ustvarjalno središče Abram je neprofitna in nevladna organizacija, ki ji je Ministrstvo za kulturo leta 2010 podelilo status delovanja v javnem interesu. Naš trud je usmerjen v bogatenje naše okolice s širjenjem pomena ustvarjalnosti in kulture za napredno, ozaveščeno in uravnoteženo družbo.  Vsako leto organiziramo od 20-30 najrazličnejših dogodkov, ki jih denarno  večinoma pokrivajo vstopnine obiskovalcev. Pridobivanje potrebnih sredstev za delovanje ni lahka naloga, posebej na podeželju, odmaknjenem od mestnih središč, zato so mnoge kvalitetne prireditve pogosto neizvedljive, številni načrti pa ostajajo neuresničeni.

Če čutiš,  da imaš možnost in da želiš prispevati k izboljšanju naših vsebin, tehnične opreme in organizacijskih potencialov, lahko pomagaš:


- z nakazilom na naš TRR SI56 0475 0000 1385 793

    naziv prejemnika: Ustvarjalno središče Abram
    namen plačila: PODPORNI SKLAD


- z rednimi mesečnimi prispevki preko trajnika (podatki enaki kot zgoraj),


- s sponzorskimi in pokroviteljskimi podporami posameznih prireditev,


- z dodelitvijo 0,5% od svoje dohodnine (klikni za več podatkov o tem).


Vse donacije se stekajo v PODPORNI SKLAD USTVARJALNEGA SREDIŠČA ABRAM,


ki smo ga ustanovili zaradi preglednosti in čim bolj učinkovite porabe denarja, ki ga posamezniki in podjetja namenijo za podporo kulturnim dogodkom. Delovanje sklada ureja poseben pravilnik, nad njim pa bdijo trije skrbniki, ki dvakrat letno pregledajo vsoto donacij in določijo, katerim neprofitnim programom Ustvarjalnega središča Abram jih bodo dodelili. Vsi podatki o delovanju sklada so javni.

Vaš prispevek bo pomagal mnogim neodvisnim ustvarjalcem, predavateljem, pedagogom, voditeljem delavnic, ki tudi preko naših prireditev širijo svoje znanje in ki za svoje delo pogosto dobivajo le delno plačilo.  

V imenu vseh sodelavcev naših srečanj: HVALA!