Martin LIčen: GOSPODJE Z RIHEMBERKA

23. oktober 2010 ob 16:00

Pedrovo nad Branikom - dvoranaGrad Rihemberk je zagotovo najbolj izstopajoča in znamenita stavba Braniške doline. Mogočna utrdba je na tem mestu nastajala skozi različna burna obdobja od prazgodovinskih časov pa vse do danes. Domačini še danes kraju Branik pravijo Rihemberk, le malokdo pa ve, od kod izvira to ime.

Grad Rihemberk, foto Leon Hmeljak

Grb rihemberških gospodov na Goriškem, (Sardagna, I signori, str. 173) Gospodje z Rihemberka so bili pomemben ministerialski rod v službi goriških grofov, a so zaradi relativno kratke prisotnosti v goriški zgodovini malo poznani. Predavanje je del diplomske naloge, v kateri so zbrane omembe tega plemiškega rodu iz virov 13. in 14. stoletja. Ker so originalni dokumenti in listine iz tega obdobja hranjeni v tujih arhivih in muzejih ter zaradi starosti redkosti težko dostopni, je raziskava temeljila na transkripcijah, popolnih in delnih objavah arhivskega gradiva. Na osnovi teh virov bo predstavljen obseg rihemberških posesti ter njihova pojavnost v političnem življenju takratnega časa. Podan je tudi celosten pregled rihemberške zgodovine, umestitev rodu v širši geografski in časovni okvir, njihovo razmerje do goriških grofov ter hipoteze o njihovem izvoru na podlagi zapisa imena in družinskega grba.

Martin Ličen je univerzitetni diplomirani zgodovinar iz Branika, zaposlen na Pokrajinskem arhivu v Kopru. Njegovo diplomsko delo obravnava čas srednjeveške slovenske zgodovine, ki je med ljudmi manj poznana, a zaradi številnih zgodb in mitov o vitezih, viteških pohodih, grajskem življenju vladarjev in grofic toliko bolj zanimiva, tako da si neupravično zasluži ime "temni srednji vek".


Boris Šinigoj z lutnjo Z nami bo lutnjist Boris Šinigoj, ki se posveča predvsem zgodnji in etno glasbi. Več o njegovih prizadevanjih za oživitev srednjeveškega, renesančnega in baročnega glasbenega izročila si lahko preberete in natisnete v prilogi, kjer je napisan tudi program skladb. Njegov samostojni koncert trubadurskih pesmi z arabsko lutnjo bo povezoval improvizirane napeve 12. in 13. stoletja. Ob srednjeveških nskladbah trubadurja Rudelsa in truverja Moniota iz Arraja bosta zazveneli tudi pesmi Minezengerja Waltherja von der Vogelweideja in kastiljskega kralja Alfonsa X, imenovani El Sabio – Modri. Lahko domnevamo, da so sorodne napeve tedaj poznali tudi na našem ozemlju, saj so jih potujoči pevci zanesli tudi v naše kraje, nenazadnje prav mogoče tudi na grad Rihemberk.


Prireditev priravljamo v sodelovanju s KPZ Franc Zgonik Branik.

SPONZOR JE PODJETJE OCRA - OBRTNI CENTER RESTAVRATORSTVA D.O.O., oglejte si njihovo ponudbo na strani www.ocra.si.


VSTOP JE PROST!


Natisnite si vabilo.