Darja Barborič Vesel: POMAGAJMO OTROKOM RAZVITI ZDRAVO SAMOSPOŠTOVANJE - popoldne je za naše kraje napovedano izboljšanje vremena - vabljeni!

18. april 2010 ob 16:00

Pedrovo nad Branikom - dvorana

Še pred eno, morda dvema generacijama, so otrokov »jaz« pojmovali kot nekaj, kar morajo starši zatirati. Novorojenčke so imeli za nesocialna, egocentrična bitja, ki jih vodijo primarni instinkti; industrijska družba pa je imela najraje tiste ljudi, ki jih je bilo moč usmerjati od zunaj in so se uklanjali avtoritetam. Cena za to je bila velika.

Za zdravo otrštvo - Familylab

Danes vemo, da je zdravo samospoštovanje ne le pomemben pogoj za dobro počutje posameznika in za njegovo sposobnost vzpostavljanja in negovanja harmoničnih odnosov s soljudmi, temveč je to tudi najboljši psihosocialni »imunski sistem«, ki deluje zaščitno, ko se soočamo s plejado stresnih in bolečih situacij, ki jih prinaša življenje in se jim kratko malo ni mogoče izogniti. Poleg tega je zdravo samospoštovanje najboljša osnova za učenje – bodisi v igri ali pri pouku.

Otroci razvijajo svoje samospoštovanje v celoti iz sebe. Vsi ljudje se rodimo z zrncem samospoštovanja, ki začne kliti v trenutku, ko se otrok rodi, in nikoli ne neha rasti ter razvijati novih poganjkov in cvetov. Naloga staršev je, da dajo otroku prave spodbude – in da poskrbijo za to, da ne ranijo otrokove osebne integritete. Občutka samospoštovanja ne moremo drugim »dati«, lahko pa jim pomagamo, da ga začnejo razvijati – in za to ni nikoli prepozno!


O PREDAVATELJICI:
Darja Barborič Vesel Darja Barborič Vesel, univ. dipl. socialna pedagoginja, v najboljših letih, poročena, mama treh deklic, starih 4, 9 in 12 let. Izkušnje s skupinami si dolga leta nabirala kot mentorica Mladinskih delavnic in Treningov socialnih veščin. Sodelovala je v številnih projektih, namenjenih najstnikom, ki jih je socialno okolje označilo kot problematične, in njihovim staršem. Ukvarja se z usposabljanji za boljše odnose v skupinah in razreševanje konfliktih situacij. Zaposlena je kot organizatorka socialne oskrbe v Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana. V prostem času in za dušo piše članke ter v okviru projekta Familylab vodi seminarje za starše, svetuje in predava o številnih plateh vzgoje otrok in življenja v družini.

O FAMILYLABU:

Delavnica Jesperja Juula, ustanovitelja Familylab Familylab Slovenija družinam ponuja podporo, svetovanje in pomoč pri razvoju starševske kompetentnosti, strokovnim profilom, ki se poklicno ukvarjajo z otroki in družino, pa manevrski prostor za raziskovanje in spoznavanje sebe ter urjenje odnosnih veščin in kompetenc, za katere v teku uradnega izobraževanja za poklic praviloma ni ne časa ne prostora, so pa v današnjih razmerah ključne za kakovostno delo z otroki in mladino. Predavanje Družinskega laboratorija v Festivalni dvorani Ljubljana Projekt je na podlagi štiridesetletnih izkušenj v družinski terapiji zasnoval znani danski družinski terapevt in pisec JESPER JUUL. Pri nas so prevedene njegove knjige Kompetentni otrok, To sem jaz! Kdo si pa ti?, Družinske vrednote in Od poslušnosti do odgovornosti, ki odstirajo razsežnosti zahtevne sodobne vzgoje. Več o projektu si lahko preberete na www.familylab.si .

Učenje žongliranja z Anjo ZAGOTOVLJENO BO VARSTVO OTROK! Otroci bodo odšli na bližnji travnik in sredi neokrnjene narave uživali v raziskovanju in igrah pod vodstvom Anje Bošnjak. Program zanje bo pod streho tudi v primeru dežja. Za čaj in posladek bo poskrbljeno. Mlajši od petih letih potrebujejo spremstvo odrasle osebe, če pa to ni mogoče, sporočite - bomo poskušali urediti.
Cena:
za predavanje: 8 €

za otroški program: 5 €
mlajši od pet let (le v spremstvu odrasle osebe) - brezplačno

Srečanje traja od 16.00 do 18.00.

NATISNITE SI VABILO!