Ira Zorko: PERMAKULTURA - STRATEGIJA ZA ŽIVLJENJE PO NAČELU TRAJNOSTI (predprijave niso potrebne)

06. februar 2011 ob 15:00

Pedrovo nad Branikom - dvorana

permanentna agrikultura Permakultura je tako vizija kot sredstvo. Omogoča nam, da v današnjem spolitiziranemu, medijsko centraliziranem in ekonomsko nestabilnem svetu posamezniki, družine in lokalne skupnosti s pomočjo lokalnih virov ponovno vzpostavijo oziroma ohranijo svojo avtonomijo in avtentičnost v prostoru. Pri tem seveda ne gre za noben elitizem ali poskus izolacije; bolj gre za to, da se vzroki in posledice, ki so se v 20. stoletju usodno ločili in danes omogočajo sistemske manipulacije ter ekonomske in socialne nepravičnosti znova toliko približajo, da lahko ljudje na podlagi sonaravnih znanj in tehnik razvijejo kvalitetno preživetveno strategijo v svojem neposrednem okolju. Ključ do te kvalitete pa se skriva v naravi, našem odnosu do nje in naših medsebojnih odnosih. Permakultura je svetovno gibanje svobodnih posameznikov, ki ponuja praktična znanja, principe in načela po katerih lahko tudi v zaostrenih okoliščinah oblikujemo svojo lastno prakso umnega, celovitega in zdravega življenja.

Temeljni principi permakulture po Davidu Holmgrenu, knjigo si lahko brezplačno snamete www.holmgren.com.au

Arhitekt in permakulturni načrtovalec Ira Zorko bo v uvodnem predavanju predstavil idejo permakulture od njenih začetkov v 70-tih letih prejšnjega stoletja, njen izjemen svetovni razvoj vse do danes, proces načrtovanja in praktične možnosti, ki jih ta pristop ponuja pri iskanju trajnih rešitev, povezanih s kvaliteto našega bivanja in naravnega okolja.

Ira Zorko Predavatelj, rojen leta 1962, je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Za postavitev lesene brvi v središču Ljubljane je leta 1992 prejel študentsko Plečnikovo nagrado. Od 1994 opravlja prakso arhitekta v svobodnem poklicu ter redno objavlja članke v časopisih in strokovnih revijah. Kot soustanovitelj je bil deset let član arhitektov Odprtega kroga, prejemnikov nagrade Zlato gnezdo leta 2009 za dosežke na področju arhitekture in urbanizma in pa skupine Sestava, ki je leta 2004 prejela Župančičevo priznanje mesta Ljubljane za umetniško in arhitekturno preobrazbo nekdanjih vojaških zaporov v Mladinski hotel. Naravo prostora in arhitekturno ustvarjanje razume kot živ jezik, ki ga je mogoče na inovativen in trajnosten način negovati in dopolnjevati. Zadnja leta se vse bolj in bolj posveča ekološki arhitekturi. Je tudi diplomirani permakulturni načrtovalec in direktor Zavoda za prostor kulture, Cornucopia.

Predavanje bo v dveh delih s premorom ob čaju. Priložnost bo za pogovor, izmenjavo izkušenj in vprašanja iz prakse. Predstavljena bodo tudi prihodnja predavanja, delavnice in knjige s tega področja.

TOKRAT BO PREDSTAVITEV DVEH KNJIG SAMOSVOJEGA INOVATIVNEGA KMETA SEPPA HOLZERJA, KI JIH BOSTE LAHKO KUPILI IN KI JIH BO ZA NAS NA KRATKO PRELISTALA PREVAJALKA ANA PREMK:

Naslovnica knjige Uporni kmet Knjiga Uporni kmet je uspešnica in avtobiografija Seppa Holzerja, ene vodilnih osebnosti na področju ekološkega kmetovanja. V njej opisuje, kako je z uporabo ekoloških povezav in krogotokov na svoji kmetiji Krameterhof v salzburškem Lungauu, v t. i. avstrijski Sibiriji, dosegel, da mu najmanjši vložek dela prinaša največji uspeh. Na višini 1100 do 1500 metrov mu uspevajo najrazličnejše vrste sadja (tudi kivi in limona), okrasnih rastlin ter zelenjave. Redkvice nabira celo pozimi in njegovo žito zraste više od človeka. Uspešno se je ukvajal tudi z ribištvom, živinorejo, zgradil je turistične brunarice in lastno hidroelektrarno. Krameterhof je postal simbol permakulture in tema projekta na sejmu EXPO 2000 v Hannovru.
Cena s popustom: 20€ (4€ popusta)

Naslovnica knjige Holzerjeva permakultura Knjiga Holzerjeva Permakultura je prav tako uspešnica. Avtor v njej podaja številne izkušnje na področju trajnostnega kmetijstva, ki jih je zbiral več kot 40 let: med drugim piše o oceni tal, terasah, o osnovanju vodnih vrtov in ribnikov, o gomilastih in visokih gredah, o zelenem gnojenju, o alternativi reji živali, o gojenju gob, o sadnih drevesih. Opisuje tudi načine priprave naravnih gnojil, mulča in zeliščnih gnojnic, kakšni so pogoji za uspešno gojenje živali in rastlin(katere rastline najbolje rastejo skupaj, kdaj uspevajo, na kakšnih tleh ipd.). Posebno poglavje posveča gojenju zelenjave v mestu. Cena s popustom: 25€ (5€ popusta)

Prispevek za srečanje: 10€

Predprijave niso potrebne.
Zaključili bomo predvidoma okrog 18.00 - vmes bo odmor.