Jožica Fabjan: PERMAKULTURNI VRT - 1. del (predprijave niso potrebne)

20. februar 2011 ob 15:00

Pedrovo nad Branikom - dvorana

Permakulturni vrt je vrt, kjer se prepletajo življenja rastlin, živali in človeka v vsakršnem okolju. Je vrt, kjer človek dovoljuje naravi, da se izrazi v vsem svojem bistvu, in seveda z njo enakovredno sodeluje, saj je od nje odvisen. Kaj sploh je vrt? Kako se je ob vrtu razvijal človekov odnos do narave skozi zgodovinska obdobja vse do danes? Kakšen pomen ima v človekovem materialnem, psihološkem in duhovnem vidiku?

Pridelek za božič 2010

Permakulturni vrt ima lahko vsak. Za začetek potrebujemo seznam naših želja, potreb, možnosti. Na podlagi tega se lotimo načrtovanja. Dotaknili se bomo nastanka permakulturnega vrta pri območju 0 (kuhinja) in s postopnimi koraki spoznavali območja do točke 4 in 5 (gozdni vrt). Pri praktičnem delu bomo prikazali pridobitev ustrezne rodovitne prsti za začetek vrtnarjenja.

Jožica Fabjan Jožica Fabjan prihaja iz Predstrug v Vidmu Dobrepolje. Po poklicu je prosvetna delavka s 26-letnim delom v osnovnih šolah, kjer je skrbno ohranjala tradicijo šolskih vrtov. Pridelovanje zelenjave tudi zase in za svojo družino ji je je bilo vedno samoumevno. In tako je najprej v stanovanju iz majhnega zelenjavnega korita nastala v naslednjem letu vrtna zelenjavna gredica, kasneje iz gredice zelenjavno cvetlični vrt ... in danes sadno zelenjavni okrasni permakulturni vrt, negovan brez vskaršnega nasilja v obliki pesticidov in pretiranih spodbujevalcev rasti. Leta 1994 sem je srečala s slovenskim prevodom knjige Uvod v permakulturo, kasneje se je udeležila Uvodnega permakulturnega tečaja, obiskala zibelko permakulture v Avstraliji, sodelovala pri ustanavljanju Društva za permakulturo Slovenije in bila od leta 1997 predsednica društva dva mandata. V tem času so organizirali mnogo permakulturnih usposabljanj s tujimi predavatelji v Sloveniji, individualana usposabljanja in izlete v tujini, leta 1997 tudi evropsko permakulturno konferenco v Sloveniji in še vrsto drugih dogodkov. Društvo se je povezovalo z enako mislečimi doma in v tujini z mnogimi dejavnostmi. Veliko časa je vložila tudi v delo pri uvajanju ekološke znamke Biodar v Sloveniji. Zadnja leta poleg obveznosti pri Endovitalu predvsem predava in vodi delavnice s področja permakulture.

Teme predavanja:

Kaj je vrt
Vrt nekoč, vrt danes
Vrste vrtov
Permakulturni vrt
Načrt za vrt
Praktični prikaz miniaturnega vrta

Napoved v uvodno predavanje
o širšem pomenu permakulture in njenih osrednjih načelih poglej na
http://www.abram.si/dogodki/dogodek/2011012514272357/


Vstopnina: 10€

Za vse, ki se boste vključili v izobraževanje za pridobitev certifikata iz permakulture, bodo na voljo potrdila o udeležbi tega predavanja.


Praktično delo bo sledilo v drugem delu 6. marca 2011.

Kupili boste lahko knjigo Grahama Bella - Pemrakulturni vrt. Holzerjeve knjige so razprodane in bodo kmalu ponatisnjene.